ČSOB Pojišťovna

Doplňkové cestovní pojištění CK Topinka

Doporučujeme sjednání doplňkového cestovního pojištění. Pojištění je vhodné pro tento typ zájezdu a zahrnuje:

 

1) Pojištění storno poplatku (spoluúčast 20%, min. 500,- Kč)

 

pojišťovna uhradí 80 % storno poplatku v případě:

  1. hospitalizace postiženého, se kterou v den přihlášení nepočítal
  2. úrazu nebo vážné nemoci, která brání pojištěnému opustit domov, vážné poškození trvalého bydliště pojištěného ohněm, záplavou nebo podobnou přírodní pohromou, která vyžaduje přítomnost pojištěného na místě v den odjezdu
  3. smrti pojištěného

 

Pojištění se vztahuje na zrušení zájezdu v době kratší než 35 dnů před plánovaným odjezdem. (Nad 35 dnů je storno poplatek vždy 10%, minimálně 500,- Kč za osobu a pobyt.)

 

Pojištění může být sjednáno pouze v případě vyplnění všech náležitostí v Cestovní smlouvě a připsání platby ve správné výši na účet CK:

  1. Zaplatí-li zákazník pojištění současně s platbou zájezdu.
  2. Má-li zákazník zájezd zaplacen, je možné pojištění připlatit pouze nejpozději 45 dní před plánovaným odjezdem, později již nikoli.

 

2) Pojištění léčebných výloh v zahraničí (do výše 1,5 mil. Kč v případě zahraničního zájezdu)

3) Pojištění zavazadel (max. 10.000,- Kč)

4) Trvalé následky úrazu (max. 200.000,- Kč)

5) Smrt následkem úrazu (100.000,- Kč)

6) Odpovědnost za újmu

 

Pojistné podmínky ke stažení zde.

 

Číslo pojistky u ČSOB Pojišťovny, a.s.: 7110002828